Φροντίδα Ωρολογίων

Για την καλύτερη δυνατή διατήρηση των ωρολογίων VOGUE watches που έχετε στην ιδιοκτησία σας, παρακάτω ακολουθούν ορισμένες χρήσιμες συμβουλές:

Συντήρηση

Σας συστήνουμε να κάνετε όλα τα απαραίτητα σέρβις και τις διορθώσεις που χρειάζεται το ρολόι σας είτε στα κεντρικά γραφεία του σήματος μας  ή σε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Παρακαλούμε όπως διατηρήσετε την απόδειξη ή/και την πιστοποιημένη εγγύηση  σας ως τεκμήριο της αυθεντικότητας του ρολογιού σας.

Γενικές Συμβουλές

Το ρολόι σας διαθέτει εξαρτήματα ακριβείας. Για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του παρακαλούμε όπως ακολουθήσετε τις κάτωθι απλές συμβουλές:

  1. Αποφεύγετε να αφήνετε το ρολόι σας εκτεθειμένο σε ακραία περιβάλλοντα για μεγάλα χρονικά διαστήματα –έντονη ηλιοφάνεια, υπερβολική ζέστη ή υπερβολικό κρύο.
  2. Μην χρησιμοποιείτε τα κουμπιά ή τη στεφάνη όταν το ρολόι είναι βυθισμένο στο νερό. Εάν εμφανιστεί νερό ή υγρασία στο εσωτερικό της κάσας, θα πρέπει να προσκομίσετε το ρολόι σας αμέσως για έλεγχο. Το νερό μπορεί να διαβρώσει κάποια εξαρτήματα στο εσωτερικό του ρολογιού σας.
  3. Το ρολόι σας έχει σχεδιαστεί ώστε να αντέχει σε φυσιολογικούς κραδασμούς που μπορεί να προκύψουν κατά τη χρήση του αλλά θα πρέπει να αποφεύγονται οι έντονοι κραδασμοί και οι πτώσεις.
  4. Καθαρίστε το ρολόι σας με ένα στεγνό μαλακό πανί.
  5. Θα πρέπει να αποφεύγετε τη χρήση σαπουνιού ή οποιουδήποτε άλλου χημικού που μπορεί να βλάψει το ρολόι σας.

Αδιαβροχοποίηση

Όλα τα ωρολόγια VOGUE watches είναι αδιάβροχα τουλάχιστον 3 Ατμόσφαιρες (ATM), που σημαίνει προστασία ενάντια σε υγρασία όπως βροχή και νερό σε καθημερινή χρήση. Δεν θα πρέπει να βυθίζονται στο νερό. Για την όσο το δυνατόν καλύτερη διατήρηση της αδιαβροχοποίησης, σας συνιστούμε κάθε δύο (2) χρόνια να αντικαταστείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργάτη μας ή στα κεντρικά γραφεία μας κάθε φθαρμένη ασφάλεια που μπορεί να επηρεάσει την ανθεκτικότητα του ρολογιού σας στο νερό.

Μηχανισμοί

Όλα τα ωρολόγια  μας διαθέτουν δυο (2) διαφορετικά είδη μηχανισμών, ανάλογα με την αγορά σας, δείτε παρακάτω:

  1. Μηχανισμός Quartz: Λειτουργεί με μπαταρία.
  2. Αυτόματος μηχανισμός: Έχει μηχανική κίνηση αλλά δεν χρειάζεται να κουρδίζεται τακτικά. Αντιθέτως κουρδίζεται μόνος του από την κίνηση του χεριού του ατόμου που το φοράει. Οι περισσότεροι αυτόματοι μηχανισμοί έχουν κατά μέσω όρο 24 ώρες απόθεμα ενέργειας.

Ο μηχανισμός του ωρολογίου σας θα πρέπει να συντηρείται κάθε δυο (2) χρόνια για να εξασφαλίζεται ότι θα διατηρείται η εύρυθμη λειτουργία του. 

Αντικατάσταση Μπαταρίας

Η μπαταρία σας θα χρειαστεί αντικατάσταση περίπου κάθε δύο (2) χρόνια. Η μπαταρία δείχνει ότι κοντεύει να τελειώσει όταν ο δευτερολεπτοδείκτης κινείται κάθε 2 δευτερόλεπτα αντί για κάθε δευτερόλεπτο. Ο Ωροδείκτης και ο λεπτοδείκτης κινούνται παρόλα αυτά κανονικά.

Σας συνιστούμε σε περίπτωση που χρειαστείτε να αλλάξετε την μπαταρία του ωρολογίου σας, να προτιμήσετε ένα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του σήματος VOGUE watches, έτσι μας ώστε να διασφαλίσετε ότι δεν θα επηρεαστεί κάποια από τις ασφάλειες του ρολογιού λόγω της αλλαγής.

Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από μη εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό μας δεν θα καλύπτεται από την εγγύηση.